Bedøm din behandling
Hvis du er blevet behandlet eller opereret på et privat hospital eller en klinik, vil vi gerne opfordre dig til at bruge 5 minutter på at bedømme (rate) din behandling – din umiddelbare oplevelse af stedet,selve behandlingen og eventuelt operationen. 5 er topkarakteren meget tilfredsstillende, 3 er middel og 1 er meget utilfredsstillende.